Vytauto Didžiojo Universiteto „Rasos“ gimnazijos nuotolinė mokymosi aplinka
You are not logged in. (Log in)

Available courses

VDU „Rasos gimnazijos pristatymas

Stojamasis testas

  • Bendraamžių turnyro testo klausimai iš 8 mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, istorijos.
  • Testas aktyvuojamas nuo balandžio 14 d. d. 14.00 val. iki balandžio 15 d. 18 val.. 
  • Testą sudaro 40 klausimų.
  • Testo sprendimo laikas - 1 valanda nuo pirmo klausimo atidarymo momento.
  • Testą atlikti galima tik vieną kartą.
  • Laikui pasibaigus testas nutraukiamas, kitu laiku sistema prisijungti neleidžia.
  • Testą pabaigus ir jį išsaugojus, galima peržiūrėti padarytas klaidas bei savo įvertinimą.

Neužmirškite pabaigę testą jį išsaugoti.

Kilus neaiškumams skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui E.Svidinskienei tel.867266262